Uppsägning av medlemskap i decitonklubben

Vågen visar 99,9 kg

Vågen visar 99,9 kgHärmed säger jag upp mitt medlemsskap i decitonklubben. Jag uppfyller inte längre det grundläggande medlemskravet och tar därför konsekvensen och begär formellt utträde ur klubben.

Jag tackar för den tid som varit och hoppas att jag aldrig får anledning att återvända till klubben!