Bättre affärer tillsammans

Jag har sedan 1996 jobbat till stor del på eller för stora företags IT-avdelningar. En tanke som slagit mig många gånger och som dök upp igen häromdagen är hur dåligt man utnyttjar människors kompetens när man organiserar sig som en intern leverantör av IT-tjänster.

Handen på hjärtat, hur bra är det att jobba med en leverantör? Du måste specificera allt du vill ha i detalj, allt kostar pengar och leverantörens fokus är sin egen lönsamhet snarare än din. Varför skall vi använda en sådan relation som modell för hur vi samarbetar inom företag?

Samma problem förekommer säkert för andra kategorier – vissa ser ju t ex produktion som en stödfunktion. Det är oklart vad eller vem som avgör vad som räknas som stödfunktioner. Bokföring ses av någon anledning ofta som en del av affären på de flesta ställen, men hur många nya order kommer därifrån? Fler än från IT eller produktion?

Genom att se andra delar av organisationen som leverantörer begränsar man både möjlighet och vilja till innovation och delaktighet. Den enhet som anses vara närmast kunden förväntas kunna specificera vad alla andra skall göra, utan att dra full nytta av de kompetenser som finns inom resten av organisationen.

Med tanke på att varje enhet innehåller en mängd experter inom sitt fackområde känns det minst sagt märkligt att dessa inte skall få vara med och forma verksamheten utan ”bara” leverera. Tänk om vi istället kunde forma team tvärs organisation och kompetenser som blandar alla yrkesroller som behövs för att bäst möte vår gemensamma, externa, kunds behov?! På så sätt nyttjas allas kompetens och många fler kommer nära kunden – det kan bara leda till ökad försäljning och nöjdare kunder!

Kanske kan man hitta ett sätt att formalisera dessa tankar i en processorganisation så att det ”passar in” i storföretagens sätt att arbeta, jag får fundera vidare på hur. Idéer mottages tacksamt i kommentarerna!

Dag 4 i #blogg100

2 reaktioner till “Bättre affärer tillsammans”

  1. Din bloggpost väcker många tankar – både om ledarskap och Lean – och Google. Att ”bli som Google, eller arbeta enl Lean- principer är inte svårt. Men man måste bestämma sig. Volym är inte allt, egen vinstmaximering är en långsiktig dödsdom av företaget. Att inte låta de egna vara med och skapa värde är rent av korkat! Definiera om värde, kund, kundvärde osv…

  2. För det första så är det inte ovanligt att interndebiteringsidén föds ekonomiavdelningen ”för att tydliggöra kostnader” och dessa ekonomer vill såklart se sig som konstruktiva medlemmar i företagsfamiljen, och inte en stödfunktion. Därför placerar de sig i den bubblan – dessutom så brukar ekonomernas jonglerande med fakturor och lån leda till en viss inkomst för företagen. Finansspekulation är numera en lika viktig verksamhet för många företag som den ”egentliga” produkten eller tjänsten.

    Men det låter som att du är ute efter tvärprofessionella team, vilket har sina … utmaningar. Det kräver bl.a. att alla medlemmar förstår att de andra har kompetenser som de själva inte har. Hur ofta går programmeraren (som skall ta fram ett nytt tidrapporteringsverktyg) ut i organisationen och frågar ”hur jobbar ni?”, respektive går till chefer och ekonomer och frågar ”hur vill ni att de skall jobba?”. Allt för många utgår ifrån att de själva är genomsnittsanvändaren, att de därför förstår hur verktyget skall användas.

    Två serier på temat: Kicking the Llama och One Way Mirror.

Kommentarer är stängda.